český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® Néolube® AL 160 Biele mazivo s teflónom®
Last update: 2024/01/15 08:51

BIELE MAZIVO S VYSOKÝM OBSAHOM PERFLON®

Mazivo certifikované podľa NSF H1 pre agropotravinársky priemysel (IAA)

Hrubý povlak, vysoká záťaž, proti oderu, proti korózii

Vynikajúca odolnosť voči striekajúcej vode a pare

Dlhotrvajúce mazanie mechanických súčiastok

s vysokým počtom pracovných cyklov

  

 

 

 

OPIS

Čisté mazivo bez zápachu, bez chuti, na mazanie všetkých otvorených mechanizmov v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle alebo čistej prevádzke.
Vysoký obsah pevného maziva s vysokou krycou schopnosťou.

Špeciálne vyvinutý na mazanie mechanických súčiastok vystavených vibračným javom a silným šmykovým účinkom. Dlhodobý charakter pôsobenia.
Balenie v spreji na mechanizmy alebo súčasti v pohybe.

 

OBLASTI POUŽITIA

Ozubené prevody, priame prevody, čelné ozubené kolesá, závitovky.
Prenos informácií, vačky, zdvíhadlá.
Vodiace plochy, stĺpiky, klzné plochy.
Čerpadlá, ventily, kohúty s vonkajším závitom alebo s posuvným vekom.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Hladký, ťahavý

nm

Farba

Vizuálny

Biely

nm

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

920

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Anorganické

Vlastnosti tuhých mazív

PTFE 10µ  

10 %

Schopnosť penetrácie pri 25 °C        

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch           

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch        

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265-295

265-295

265-295

285-315

290-320

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

Bez

Netaviteľné

°C

 

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Minerálna

Kinematická viskozita pri 40°C          

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

100

70

mm2/s

mm2/s

Index kyslosti

NF ISO 6618

0,0

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

4

% hmotnosti

Sulfítový popol

NF T 60 144

0,1

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1a

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

5

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

6

% hmotnosti

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

7,5

    

% hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

2

Rozmerová odchýlka v %

Teplotné rozsahy

Nepretržite

V špičke

 

 

-20 +160

-20 +170

               

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

150000

  mm.min-1

Záťažový test 4 ball N                          

Priemer odtlačku                  

Index zaťaženia pri zváraní

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,68

2150

 

mm

N

TIMKEN test

ASTM D 2509

35

Ib

Antikorózny test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

1

1,5

        

         Hodnotenie      

    Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

7

% hmotnosti

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Po uvoľnení guľôčky vnútri nádoby aerosól chvíľu pretrepávajte.
Nastriekajte zo vzdialenosti 15 až 25 cm na súčasti, ktoré chcete ošetriť, v závislosti od ich veľkosti.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIA

Difúzory, nadstavce, uzávery, kapsuly, viečka

 

 

            

 

 

 

     Sprej 650 ml

     

MAZIVO S VYSOKÝM OBSAHOM PTFE Schválený podľa NSF H1. Extrémny tlak, proti opotrebovaniu, proti korózii, na dlhodobé mazanie. Žiaruvzdorné. Odstrániteľné zariadenia sa dajú zistiť a detegovať. HACCP BRC8 IFS. biele mazivo s vysokým obsahom PTFE, pre styk s potravinami, certifikované podľa NSF, na mazanie s vysokým počtom pracovných cyklov, biele mazivo, teflónové mazivo, mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, teflónové mazivo vo forme aerosólu, teflónové mazivo v spreji, technické mazivo, priemyselné mazivo, mazivo na reťaze. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Teflónové mazivo, kartuša. Teflónové mazivo, sprej. Mazivo s PTFE, kartuša. Mazivo s ptfe, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 


Plechovka 1 L

 

MAZIVO S VYSOKÝM OBSAHOM PTFE Schválený podľa NSF H1. Extrémny tlak, proti opotrebovaniu, proti korózii, na dlhodobé mazanie. Žiaruvzdorné. Odstrániteľné zariadenia sa dajú zistiť a detegovať. HACCP BRC8 IFS. biele mazivo s vysokým obsahom PTFE, pre styk s potravinami, certifikované podľa NSF, na mazanie s vysokým počtom pracovných cyklov, biele mazivo, teflónové mazivo, mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, teflónové mazivo vo forme aerosólu, teflónové mazivo v spreji, technické mazivo, priemyselné mazivo, mazivo na reťaze. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Teflónové mazivo, kartuša. Teflónové mazivo, sprej. Mazivo s PTFE, kartuša. Mazivo s ptfe, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

kartuša 430 ml

 

MAZIVO S VYSOKÝM OBSAHOM PTFE Schválený podľa NSF H1. Extrémny tlak, proti opotrebovaniu, proti korózii, na dlhodobé mazanie. Žiaruvzdorné. Odstrániteľné zariadenia sa dajú zistiť a detegovať. HACCP BRC8 IFS. biele mazivo s vysokým obsahom PTFE, pre styk s potravinami, certifikované podľa NSF, na mazanie s vysokým počtom pracovných cyklov, biele mazivo, teflónové mazivo, mazivo prichádzajúce do styku s potravinami, teflónové mazivo vo forme aerosólu, teflónové mazivo v spreji, technické mazivo, priemyselné mazivo, mazivo na reťaze. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Teflónové mazivo, kartuša. Teflónové mazivo, sprej. Mazivo s PTFE, kartuša. Mazivo s ptfe, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

Mazivo H1: použiteľné v oblastiach výroby potravín. Použiteľný ako mazivo, protikorózne činidlo, prostriedok proti priľnavosti spojov zatvárania kadí, ako prostriedok na mazanie zariadení na miestach s možným stykom s potravinami.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE